fbpx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด  ม.3/ม.6/ปวช./ ปวส./ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด  ม.3/ม.6/ปวช./ ปวส./ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

รายละเอียดการรับสมัคร

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 21 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 31 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
  1.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
  1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดน่าน
  1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
  2.นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
  3.นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
  4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  6.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  7.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
  8.ผู้ช่วยพยาบาล 1  อัตรา
  9.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
  10.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
  11.พนักงานบัตรรายงานโรค 1  อัตรา
  12.พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
  13.พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
  14.พนักงานบริการ 3 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดบึงกาฬ
  1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
  1.นักวิเคราะห์นโยบยและแผน  1 อัตรา
  2.แพทย์แผนทย  1 อัตรา
  3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
  1.นายช่างโยธา  1 อัตรา
  2.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  3.นักวิเคราะห์นโยบยและแผน  1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณจังหวัดแพร่
  1.นายช่างโยธา  1 อัตรา
  2.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  3.นักวิชาการพัสดุ 1  อัตรา
  4.นักวิเคราะห์นโยบยและแผน  1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
  1.เภสัชกร 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2564

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  4.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564

 • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
  1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!