fbpx

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18180 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ : เดือนละ 18180 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ การจัดการทั่วไป การเงินการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สถานที่ติดต่อและยื่นใบสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือก
 •  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2564   ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30 -12.00 นช่วงบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และทางเว็บไซต์สถาบัน www.hrdi.or.th
 • สถานที่ติดต่อและยื่นใบสมัคร
 • ผู้สนใจสมัครสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.hrdi.or.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่
 • กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • โดยผู้ที่ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึงผู้รับ (สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง) ภายในวันที่ 16  มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. (ไม่นับตามวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตราลงทะเบียน)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!