กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 22750 เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 400 อัตรา ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 22750 เปิดรับสมัคร 3 สิงหาคม – 9 สิงหาคม 2564

 • พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : เภสัชกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เงินเดือน : 20,540-22,750 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 400 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
 • ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ ประเภทต่าง ๆ การจ่ายยาให้คนใช้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  หลักสูตร 5  ปี 20540 บาท
 •  หลักสูตร 5 ปี  22750 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง
 • หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3  –  9  สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๔ รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึง เวลา 15.00 น.)
 • เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3  –  9  สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๔ รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึง เวลา 15.00 น.)
 • เปิดเว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร


กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!