สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายอัตรา  ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายอัตรา  ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 11,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 11,400 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งพนักงานบริการ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 10,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัคร 
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือตำแหน่งพนักงานบริการ”
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!