กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565

 • วิศวกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 35,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, และโยธา) และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

 • พนักงานสนับสนุนงานพัสดุด้านอาคารและครุภัณฑ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • พนักงานสนับสนุนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!