สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ปวส. ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ปวส. / ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 9,400 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชา เทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร BC ชั้น 2 เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!