กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

 • ตำแหน่ง นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน 11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน11,500 – 12,560 บาท
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • เงินเดือน15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 • เงินเดือน 17,500 -19,250 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ)
 • เงินเดือน15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู็สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://md.go.th/ หรือ https://md.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!