กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ปวท. เงินเดือนสูงสุด 13,800 บาท ตั้งแต่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 • เงินเดือน 13,010 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  • กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ (1) ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกลที่กำหนด 2 ปี รวมเป็น 7 ปี) เครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนด

 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เลขที่ 181 หมู่ที่ 4 ศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
 • ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ เลขานุการ การจัดการ การจัดการสำนักงาน หรือการเงินการธนาคาร

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • การรับสมัคร
 • ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) เลขที่ 127/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 • ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!