อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนกฎหมายและ Compliance ฝ่ายกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร/นิติกรอาวุโส ส่วนกฎหมายและ Compliance ฝ่ายกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร/นิติกรอาวุโส ส่วนคดี ฝ่ายกฎหมาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง นิติกร/นิติกรอาวุโส ส่วนบริหารนิติกรรมและสัญญาทั่วไป ฝ่ายบริหารนิติกรรมและสัญญา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mcot.net/
 • ตั้งแต่ บัดนี้ – 23 พฤศจิกายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!