Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง เงินเดือน 21,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายตำแหน่ง เงินเดือน 21,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
 • สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพชีววัตถุ ปฏิบัติงานที่ทับกวาง จ.สระบุรี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
 • สังกัด แผนกร้านค้า 6 สาขากระทรวงสาธารณสุข กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • จำนวน  1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
 • สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • ตำแหน่ง เภสัชกร 5
 • สังกัด แผนกการขายเขต กทม. และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก
 • สังกัด แผนการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย ปฏิบัติงานที่จังหวัด นครราชสีมา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • การรับสมัคร 
 • ติดต่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ องค์การเภสัชกรรม เลขที ่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 10 – 24 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!