สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 20,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 20,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงค์เคราะห์ศาสตร์  หรือสาขาสังคมวิทยา

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณัย์ ระบุที่อยู่ เลขที่ 1034 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 8 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหมานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณัย์ ระบุที่อยู่ เลขที่ 1034 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 8 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหมานาค เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ที่มา https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=32228&fbclid=IwAR1w4BmQ4MkA0CtHRe03yG30RsdHtrwSc8tdotw1BBHB2PWh3VSUYue9y3g

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!