กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 25 – 31 พ.ค. 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง : พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานพิมพ์) แผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ
  เงินเดือน : 10,430 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 • การรับสมัคร
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมสารบรรณทหารเรือ  https://www.admin.navy.mi.th/
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2566 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.30 น. – 15.30 น.
 • สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 475 5459 และ 0 2 4 66 19 15กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!