ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

 • ตำแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง
 • เงินเดือน 37,680 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย ๑0 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตร ด้าน Information Security เช่น CISSP, CISM, CRISC, CISA,GCIA,GOSI, ITPE Applied IT Engineers (AP), ISO/IEC 27001 Lead Implementer เป็นต้น

 • ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
 • เงินเดือน 37,680 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑0 ปี ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล เช่น CCNP Security, CISSP, CEH Practical, ECSA,Cisco Certified CyberOps Professional, ITPE Applied IT Engineers (AP), GPEN, GPYC เป็นต้น

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ทางจดหมายลงทะเบียน  ที่อยู่ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 2 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!