กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563

 • ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

 • ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เลขที่ 264 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!