• เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 • สังกัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง จำนวน 10 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • สำนักปลัดเทศบาล
  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • กองคลัง
  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • กองช่าง
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • กองการศึกษา
  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
  – ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
  – คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 • ดูรายละเอียดฉบับเต็ม ∇


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!