ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน บริษัท ประเภทงาน

 • Data Scientist
  • Bachelor or Master degree in Computer Science or related field
  • Minimum 1 year of Analytics Model coding using Python / R / Scala / Java / C# / C++
  • Minimum 1 year implementing or involving ETL tools & Data Preprocessing process
  • Sound Knowledge in Data Science and Analytics models (machine learning, Statistics, Optimization, etc.)
  • Demonstrate a keen interest in working with big data, and fair understanding of Hadoop technology
  • Positive attitude and Team-working mindset

 • Equity Wealth Manager (ผู้จัดการเงินทุนบุคคล)
  • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics, Accounting or other related fields
  • 0-5 years of experience as Investment Consultants in Finance or Securities Industry
  • Possess  IC License
  • Pleasant personality
  • Good communication skills
  • Good command of English or other foreign languages is preferable

 • Operational Risk
  • Bachelor degree or above with major in Finance, Economics, Business Administration, Accounting or related
  • At least 4 years’ experience in operational risk management, audit or procedural review, preferably in banking or financial sectors
  • Knowledge in securities company will be an advantage
  • Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking
  • Be able to work independently and a good team player
  • Proficiency in using Microsoft office

 • Equity Dealer
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance, Business Administration or related fields
  • At least 2 years experience in investment or related fields
  • Fluency in both written and spoken English
  • Good computer skills

 • Compliance Risk Management Specialist
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขากฎหมาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และการทำงานเป็นทีม
  • มีทักษะในการอ่านและตีความกฎเกณฑ์ทั้งไทยและต่างประเทศ และสามารถสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจอย่างง่ายได้
  • สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

 • World Business Risk Management Manager
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา MIS, MBA, Accounting, Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงาน Credit risk/ Market risk/ Operational risk
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว

 • Senior Tax Planning Specialist
  • Bachelor’s degree or above in Accounting or Tax
  • 7-10 years working experience in taxation or accounting areas.
  • Background knowledge of Thai Revenue Code and Transfer Pricing law
  • Good command of English
  • Commercial awareness and ability to analyze complex issues, with communication skills
  • Working experience in banking business or Big 4 Audit/Tax professional firm will be an added advantage

 • Product Strategy Manager
  • ปริญญาโท  ด้านบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 – 3 ปี ด้านการจัดการลงทุน การวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
  • มี License ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (อย่างน้อย CFA Level 1)
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดการกองทุน และการจัดตั้งกองทุน

 • Machine Learning / AI Development
  • Master’s degree in Business Analytics, Data Sciences, Data Mining, Financial Engineering, Artificial Intelligence or related field.
  • Experience in Machine Learning / Artificial Intelligence by using analytics model in Python / R / SQL / C # / C ++ fluently and also having Basic Statistical Analysis, AI Optimization.
  • Have knowledge in Electronic Channel and e-Payment business.
  • Have working experience in fraud monitoring and detection.
  • Have knowledge of the rules and regulations of VISA / MasterCard / JCB / Union Pay / BOT And relevant criteria as well.
  • Good command in English
  • Have experience working with various organizations such as domestic and foreign banks VISA / MasterCard / JCB / UnionPay / BOT will be an advantage.

 • Senior Financial Accounting Information Management Specialist
  • Bachelor’s degree or equivalent practical experience in Accounting, AIS, MIS, Finance or related fields
  • 3-5 years of experience in banking industry, consulting/advisory, ERP implementation or similar
  • Advanced in spreadsheet software or analytical tools (i.e. Qliksense, SAS)
  • Analytical experience working with large volumes of complex data
  • Familiarity with RPA (Bot) or lean or automation process implementation
  • Problem solving and leadership skills, with ability to communicate with executives

 • Accounting Control Specialist
 • Accounting policy/ Treasury Product Accounting specialist
 • Investment Analyst / Assistant Fund Manager
 • System Analyst / System Development Manager
 • Senior Capital Analysis Specialist
 • Senior Investment Banking Executive
 • Strategic Customer Service Design Specialist
 • Assistant Fund Manager
 • Operational Risk and Fraud Data Analytics Specialist
 • Enterprise Risk Management and Data Analytics
 • ATM Strategy Management Specialist
 • AEC Business Strategy

กดเพื่อดูรายละเอียด/ตำแหน่งอื่นๆ / ช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!