Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดรับสมัครงาน ปริญญาตรีขึ้นไป  หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
    • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
    • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
    • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
    • มีทักษะด้านการสื่อสารติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์ การบริหารโครงการ และการบริหารทีม
 

กดเพื่อดูรายละเอียดและช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!