กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพากรธรรมชาติ สาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 224 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!