fbpx

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 20 – 26 เมษายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จำนวน 200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 20 – 26 เมษายน 2564


  • ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  ในแต่ละจังหวัด
  • วันที่ 20 – 26 เมษายน 2564

 


  • ประกาศจังหวัดอื่นๆ ดูได้จากทาง Website  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ของแต่ละจังหวัด  
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!