fbpx

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ 9 – 27 เมษายน 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ 9 – 27 เมษายน 2564

 • ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์
 • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 • ตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • บุคคลภายนอก
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • (ผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน
 • ธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนา องค์กร ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานธนานุเคราะห์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลอง มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 9  – 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น (เว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงาน
 • ธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนา องค์กร ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลอง มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9  – 27 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น (เว้นวันหยุดราชการ)

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!