Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15,000 / สมัครทาง email บัดนี้   ถึง 15 กันยายน 2566

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15,000 / สมัครทาง email บัดนี้   ถึง 15 กันยายน 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
 • ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ( ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคลัง ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน
  และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้ประสงค์ ที่ จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ งนักวิชาการคลัง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทางเว็บไชต์ของกรมบัญชีกลาง http://vww.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง
 • หรือทาง e- mail : [email protected]
 • ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566  ถึง 15 กันยายน 2566 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!