สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2564

 • ประกาศสำนักงาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป
 • จำนวน 2 อัตรา
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (มีวุฒิบัญชีหรือการเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – กรณีปฏิบัติงานส่วนบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยต้องศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
 •  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานบริการ (ขับรถยนต์)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย และมีประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล (ปิกอัพ) หรือรถโดยสาร 12ที่นั่ง (รถตู้)
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ และการขนส่ง เป็นอย่างดี

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล
 • สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี ชั้น 3-5  ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 6 – 12  ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!