สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สมัครตั้งแต่วันนี้ 8 – 14 ตุลาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เจตคติ
 • ที่ดีต่อหน่วยงาน หากมีประสบกรณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถ Download 
 • ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.bkkedu.in.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ถนนศรีอยุธยา ซอย 85 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 14  ตุลาคม 2564
 • ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น.
 • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30  น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!