คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2564

  • คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
  • (ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์)

 

  • วัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร
  • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • ที่งานทะเบียนพล คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  • ตั้งแต่วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!