Flash Express เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง / ไม่จำกัดวุฒิ / ป.ตรี

 • แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดรับสมัครพนักงาน  พระนครศรีอยุธยา
  • ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งพัสดุรถมอเตอร์ไซต์/กระบะตีตู้ทึบ
  • ตำแหน่ง  พนักงานคัดแยกพัสดุประจำสาขา
 • สามารถสมัครที่สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ
 • กรอกลิ้งค์สมัครงาน >> https://interview.flashexpress.com/#/resume_hub
 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://m.me/Flash.express.career

 • Flash Express แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดรับสมัคร
  • พนักงานขับรถส่งพัสดุ (จักรยานยนตร์)
  • พนักงานส่งพัสดุ (รถกระบะ)
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายพัสดุ
 • ทั่วพื้นที่ สมุทรปราการ
 • กรอกลิ้งค์สมัครงาน >> https://interview.flashexpress.com/#/resume_hub
 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://m.me/Flash.express.career

 • แฟลช เอ็กซ์เพรส เปิดรับสมัครพนักงาน
 • ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งพัสดุและพนักงานคัดแยกพัสดุ
 • ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ระยอง
 • สามารถสมัครที่สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ
 • กรอกลิ้งค์สมัครงาน >> https://interview.flashexpress.com/#/resume_hub
 • ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://m.me/Flash.express.career

 • พนักงานขับรถส่งสินค้า/ขับมอเตอร์ไซค์
  สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 • ลักษณะงาน
  ขับรถรับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ต้องใช้รถส่วนตัว
  ถ้าเป็นรถยนต์ต้องเป็นรถกระบะตอนเดียว สีขาว ตีตู้เท่านั้น
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย
  มีประสบการณ์ในการขนส่งมา
  มีรถส่วนตัวพร้อมใบขับขี่ และเอกสารรายการจดทะเบียนรถ
  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

 • พนักงานคลังสินค้า
 • สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 • ลักษณะงาน
  งานเช็ค Stock ตรวจนับสินค้า ขึ้นลงสินค้า
  งานในคลังสินค้า
  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  เพศชาย หรือ หญิง
 • คุณสมบัติ
  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้า
  สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 • ลักษณะงาน
  จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน
  ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม
  ทำหน้าที่แคชเชียร์ เก็บเงินของบริษัท
  จัดทำ report สรุปงานต่างๆ
 • คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
  มีประสบการณ์ในสายงาน Express
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
  มีความรู้เรื่องเส้นทางในพื้นที่ สามารถขยายธุรกิจต่อได้
  มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • ผู้จัดการสาขา
  สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 • ลักษณะงาน
  การจัดการการดำเนินงานและทีมการตลาด
  ร่วมมือกับพนักงานขับรถเพื่อจัดการบริการทีมขนส่ง
  การดูแลและดำเนินการสาขาในโครงการฝึกอบรมบุคลากร
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามต้องการความคิดเห็นและการประเมินผลและแนวทางที่สอดคล้องกัน
  รับรองการปฏิบัติงานของพนักงานและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการทำงานของพนักงาน
  จัดการประชุมการดำเนินงานและการขายอย่างเป็นสม่ำเสมอ
  สรุปภาพรวมเป้าหมายปัจจุบันของพนักงานขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  แสดงมุมการดำเนินการในการดำเนินกิจกรรมการตลาด
  เพิ่มอิทธิพลแบรนด์และการรู้จักภายในชุมชน
  ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความพึงพอใจของลูกค้าและรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
  สามารถแก้ปัญหาของผู้ใช้งานทันที
  ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางอุตสาหกรรมที่ประกาศใช้โดยประเทศไทย
  จัดการและควบคุมงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
  ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 • คุณสมบัติ
  ชาย-หญิงไม่กำจัด อายุตั้งแต่30 ปีถึง 40 ปี สัญชาติ ไทย
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประสบการณ์ทำงานในสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  รับพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการจัดการ 5 ปี หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
  มีประสบการณ์สามารถในการตรวจสอบตัวบ่งชี้รายได้และการเติบโตของธุรกิจในสายงานการบริการขนส่ง
  คุ้นเคยกับกฎและข้อบังคับของอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผลลัพธ์ความเป็นผู้นำกับความเป็นผู้นำทักษะองค์กรที่แข็งแกร่งการบริการลูกค้าที่ดีและทักษะการบริหารจัดการบุคคล
  ใส่ใจในรายละเอียด
  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านการเขียนและการพูดที่ดีเยี่ยม
  MS office (World , Excel , Power point)

 • พนักงานขาย
 • สถานที่ : กรุงเทพและทั่วไทย
 • ลักษณะงาน
  ติดต่อลูกค้า หาลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
  แนะนำธุรกิจของบริษัทให้แก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย
  ทำการเจรจา ติดต่อเพื่อให้เกิดการซื้อขายการบริการของบริษัท
  ติดตามลูกค้าและประสานงาน เพื่อจบการขายให้ได้รวดเร็วที่สุด
  ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
  หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
  ปฏิบัติงานตามที่ได้รอบมอบหมาย
  ปรับตัวให้เข้ากับการเดินทางธุรกิจระดับประเทศ
 • รายได้เพิ่มเติม
  Fleet Card เติมน้ำมัน 5,000 บาท
  Commission
  โทรศัพท์พร้อมซิมการ์ด
 • คุณสมบัติ
  ชาย-หญิง ไม่จำกัด อายุ25ปี-35ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
  สาชาการตลาด สาชาการจัดการโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างน้อย 1ถึง 2 ปี และมีความรู้พื้นฐานในด้านการขาย
  มีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสนับสนุนการขาย
  มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
  ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดดีเยี่ยม
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Officer ได้
  มีรถยนต์ส่วนตัว
  จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันยินดีต้อนรับบัณทิตจบใหม่

 • พนักงาน Call Center
 • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 • ลักษณะงาน
  รับผิดชอบความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า
  จัดการการโทรเข้ามาของผู้ใช้งานรวมถึงตอบรับอีเมล
  รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูล เพื่อเตรียมรายงาน
  เสริมสร้างและดำเนินการตามมาตรฐานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการ
  ยึดมั่นในการเรียนรู้งานทางธุรกิจและความรู้ด้านเทคนิค
 • คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะการสื่อสารทีดีเยี่ยม
  มีความสามรถมด้านการเจรจาต่อรองและทักษะที่ดีด้านมนุษยสัมพันธ์
  มีความสามารถในการบริหารบุคลากรที่ดี
  มีใจรักในด้านการบริการ
  มีทักษะด้านซอฟต์แวร์ (รับพิจารณาก่อน)ระบบโทรศัพท์และระบบการรายงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ ฟังก์ชัน CS

 • ล่ามภาษาจีน
  สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 • ลักษณะงาน
  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้>
  คุ้นเคยกับความต้องการในระยะกลางและระยะยาวของบริษัท มีความสามารถในการตัดสินใจในการดำเนินงานสำหรับการตัดสินใจของเครือข่าย
  รับผิดชอบงานแปลและล่ามภาษาจีนเกี่ยวกับการส่งมอบของบริษัท
  รับผิดชอบระบบปฏิบัติการเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานอย่างต่อเนื่อง
 • คุณสมบัติ
  การพัฒนาและการดำเนินการของพนักงานขนส่งสินค้าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการดำเนินงาน เพื่อให้มีอัตราการส่งออกที่สูงขึ้น
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษาจีน อย่างน้อย1 ปี
  มีความสามารถในการวางแผนองค์กรที่ดี
  มีความชำนาญการใช้ Micro Office
  เอกสารยืนยันสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน ระดับ5
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาสื่อสารได้ดี
  ภาษาไทยดีเยี่ยม
  ยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหม่

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!