Latest:
งานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564 

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จํานวน 2  อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000.- บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการรับโทรศัพท์สายด่วน 1146 ณ ศูนย์ความ ปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร แก่บุคคลภายนอก

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อกับผู้คน
  • ชอบงานบริการ มีปฏิภาณไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถทำงานเป็นกะ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

 • การรับสมัคร
 • ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ ส่วนอำนวยการ สำนักอำนวยความปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 7 กรมทางหลวงชนบท
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!