Latest:
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 • หน่วยงาน ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 18 พฤศจิกายน  2563

 • ตำแหน่ง เภสัชกร 3-6
 • หน่วยงาน ศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต

 

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยายบาล

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยการ หรือ บริหารธุรกิจ

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หน่วยงาน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยกรรมทุกสาขา

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน  2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี

 

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • หน่วยงาน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านพาณิชยการทุกสาขา

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-6
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ สถิติ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน  2563

 • ตําแหน่ง ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • หน่วยงาน ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 • ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน หรือบริหารธุรกิจ

 

 • การรับสมัคร สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!