Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสรรพสามิตร เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 25 – 31 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4  เปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 25 – 31 มกราคม 2565

 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี (จำนวน 1 อัตรา) และตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต (จำนวน 1 อัตรา) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง และอัตราค่าจ้าง

 • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
 • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

 • ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
 • ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสัติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์

 • กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4    อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น AA เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์ 0 2 2 7 3 8 2 3 5
 • ตั้งแต่วันที่ 25 – 31  มกราคม 2565  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30  น. –  12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!