Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช.ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช.ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 • ตำแหน่ง นักโภชนาการ
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน  13,010 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานใน หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน  10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!