สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 รับสมัครงาน ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา + / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 24 – 30 ตุลาคม 2566


  • ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • 1.ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา
  • 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
  • 3.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

  • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
  • ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2566
  • สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ชั้น AA อาคารเล้า เป้ง ง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇  • ที่มา

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!