สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1328 อัตรา / ม.6 ขึ้นไป / เงินเดือน 17000 / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / สมัคร 2 – 16 ตุลาคม 2566


  • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1,328 อัตรา
  • เงินเดือนเดือนละ 17,000 บาท

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สบน.ประจำหน่วยโรงงานน้ำตาล ทุกแห่ง


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (งินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)
  • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำโรงงานน้ำตาลทราย ในเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 – 8  ดังนี้
  • ตำแหน่ง อัตราว่าง  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวน 1328 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

 


  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!