fbpx

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดตำแหน่ง

  • นักการ 
  • แผนกบริหารงาน ๑ กองบริหารงานกลาง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
  • อัตราค่าจ้าง วันละ 347.69 บาท
  • คุณสมบัติ
    • สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
  • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2564

  • การเปิดรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

 

ประกาศรับสมัคร

      

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!