สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร
  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน 2 อัตรา
  • เงินเดือน 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน

  • การสมัคร
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com
  • ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!