fbpx

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปวส. ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน

 • การสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่ วันที่ 20- 30 กรกฎาคม 2564 

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!