การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

รายละเอียดตำแหน่ง

 • วิศวกร ระดับ 4
 • แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 มกราคม 2563

 • วิศวกร ระดับ 4
 • (วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง หรือสาขาวิศวรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 มกราคม 2563

 • วิศวกร ระดับ 4
 • (วิศวกรรมโครงสร้าง) แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง หรือสาขาวิศวรรมโยธา หรือวิศวกรรมการทาง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 มกราคม 2563

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!