กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ

 •  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์

 • ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิชาการเกษตร)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิชาการเกษตร

 • ยื่นสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ([email protected])
 • ตั้งแต่ วันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2564 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!