กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 50 อัตรา / ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา / บรรจุทั่วประเทศ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 3 – 10 เมษายน 2566

  • ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)


 

  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่  3 – 10  เมษายน  2566 ในวันและเวลาราชการ
  • ได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน) โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่งเอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • (E-mail (โดยแสกนหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 16.30  น. (เอกสารการสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา)โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้สมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะเรียงลำดับเลขประจำตัวผู้สมัครจากการสมัครทางไปรษณีย์ก่อน จากนั้นจึงเรียงต่อด้วยการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)และการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จะสมบูรณ์เมื่อส่งเอกสารครบถ้วนและได้รับการตอบรับยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับสมัคร
  • แนวข้อสอบ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (คลิกดู)
  • แนวข้อสอบ เฉลยข้อสอบจริง ก.พ.  (คลิกดู)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!