กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2566

กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 20 มีนาคม – 18 เมษายน 2566


  • ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร
  • บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัดที่ 5/2566เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
  • ด้วย บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่าย
    ผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส
  • จำนวน 2 อัตราตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

  • ประกาศฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ 5/2566 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!