fbpx

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


 • การสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร 
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!