ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

  • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน (เกรด 9 – 10)
  • ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม ศูนย์ป้องกันการทุจริต
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์/ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน) /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ/รัฐศาสตร์

  • กำหนดการรับสมัคร
  • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้
  • ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!