สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งเต่ วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันทันตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งเต่ วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักจัดการงานทั่วไป
  • เงินเดือน 13,300 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  • ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!