Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. และ ป.ตรี / เงินเดือน 15000 สมัคร วันที่ 13 – 24 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส. และ ป.ตรี / เงินเดือน 15000 สมัคร วันที่ 13 – 24 กันยายน 2564


 • ด้วยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • ปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
 • วิศวกร 1 ตำแหน่ง, นายช่างโยธา 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติ :
 • 1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
 • 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะ การประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
 • 3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
 • 4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
 • 6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน

 •  อัตราเงินเดือน
 • วิศวกร – อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • นายช่างโยธา – อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

 •  วุฒิการศึกษา 
 • วิศวกร – จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี (ปริญญาตรี) สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
 • นายช่างโยธา – จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ หรือโยธา

 •  เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร : อัพโหลดเอกสารผ่าน Google Form ประกอบด้วย
 • 1. รูปถ่ายหน้าตรง
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
 • 4. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

 •  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : สำนักบำรุงทางจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายชื่อทีอัพโหลดเอกสารครบถ้วนเท่านั้น โดยจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และช่องทางในการสอบสัมภาษณ์ ภายใน วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

 •  กรอกแบบฟอร์มการสมัครงานได้ที่ลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/MpyL3ESy2cEaJL4Q6

 • หมายเหตุ :
 • *เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สำนักบำรุงทางไม่ประสงค์รับสมัครโดยการยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านช่องทาง Google Form เท่านั้น
  **ผู้สมัครจะต้องมี E-mail ของ Google และจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำการกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนี้
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!