Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานบริษัทงานบริษัท 2566งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2566สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2566หางานบริษัทหางานบริษัท 2566หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ปวช / ป.ตรี หลายสาขาวิชา สมัครตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2564

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์
 • ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
 • เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่
 • 1 ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่าระดับ 2 ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 4 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

 • หรือ ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ด้านการตลาด บัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ การจัดการ ทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

 • การสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 258/6 (ชั้น 2)
 • ถนน สวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ และเวลา 12.00 – 13.00 น.)

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!