สำนักงานสรรพากร 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสรรพากร 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2564

รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร

  • ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

  • การรับสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 4 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 243 อาคารทรูแวลูว์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” 
  • ตั้งแต่ วันที่ 15 – 21 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!