fbpx

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จ้างเหมาบริการ)
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการกรม
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1 เป็นเพศชายและหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • 2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า

 • การรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 16.00 น ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลศึกษา ประตู 7  สนามศุภชลาศัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • หรือส่ง resume ส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected]

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!