fbpx

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. /ปวส. ทุกสาขา /ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 7 – 14 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.ปลาย / ปวช. /ปวส. ทุกสาขา /ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 7 – 14 สิงหาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

 • นายช่างโยธา
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส ในสาขาวิชาก่อสร้างวิชาสำรวจหรือวิชาโยธา

 • ช่างไฟฟ้า
 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในสาขาวิชาไฟฟ้าหรือวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • ช่างไม้
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • หรือเทียบเท่าทุกสาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ช่างสี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เดือนละ 13800 บาท
 • หรือเทียบเท่าทุกสาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพ เดือนละ 11280 บาท
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เดือนละ  10430 บาท

 • ช่างฝีมือทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาต่อมปลายเงินเดือน 10430 บาท

 • ครูผู้สอนจำนวน 8 อัตรา
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 • วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
 • วิชาเอกพลศึกษา 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

 • พนักงานธุรการ
 • อัตราว่าง 3 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสพาณิชยการ ทุกสาขา
 • เดือนละ 13800 บาท

 • พี่เลี้ยง
 • จำนวน 8 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เดือนละ 13800 บาท
 • หรือเทียบเท่าทุกสาขาประกาศนียบัตรวิชาชีพ เดือนละ 11280 บาท
 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เดือนละ  10430 บาท

 • การเปิดรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 ถึง 14 สิงหาคม 2553
 • ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 •  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • นายช่างโยธา
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างไม้
 • ช่างสี
 • ช่างฝีมือทั่วไป
 • ประกาศ (ดาวน์โหลด)
 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ดาวน์โหลด)

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!