fbpx

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. และ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563

 • ชื่อกลุ่มงานตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • สังกัดกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13800 บาทต่อเดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • หรือต้องมีคุณวุฒิด้านการจัดการสำนักงานจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น

 • ชื่อตำแหน่งพนักงานการศึกษา
 • สังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18000 บาทต่อเดือน
 • ผู้สมัครต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหน้าที่

 • การรับสมัครวันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
 • กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาย ใน ค่ายพระราม 6 ถนนเพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ  จังหวัด เพชรบุรี 76120
 • สอบถามโทร 0 3 2 7 0 6 5 2 4 25 ต่อ 218
 • ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

 

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!