กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช/ปวท/ปวส ตั้งแต่ วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน 11280 – 13800 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง อาคาร 22 ชั้น 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน กรมทางหลวง อาคาร 22 ชั้น 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565
 • ที่มา
 • http://www.doh.go.th/content/page/emp_jobs/181424

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!