กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี สมัคร 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

 • ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 • ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้าง
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สนับสบุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 1 2 7 7 2 1 5 (ในวันและเวลาราชการ) โดยผู้สมัคร
  จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!