กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
 • เงินเดือน 10,430 บาท
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาตร์

 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม  ถึง  2 พฤศจิกายน  2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!