สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ชื่อตำแหน่ง นิติกร
  • เงินเดือน 15,000  บาท
  • จำนวน 3 ตำแหน่ง
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

  • การรับสมัคร รับสมัครทางไปรษณีย์ 
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร”
  • ตั้งแต่ วันที่ 5  ถึง  11 พฤศจิกายน  2563
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!